Niba Motor AB
  • 042-202401

Garantier och tips till dig som kund hos Niba Motor

Vi är en märkesoberoende bilverkstad och omfattas av nybilsgarantier. Vi utför service och reparationer enligt biltillverkarens rekommendationer samt reservdelar som uppfyller samtliga krav på kvalitet.

Stämpeln som du får i din servicebok visar för nästa ägare att din bil blivigt omhändertagen på rätt sätt. 

Vi erbjuder full garanti på alla våra arbeten och alla våra jobb utförs enligt bilens service- och reparationsanvisningar. Har du fler frågor som rör våra garantier är du välkommen att kontakta oss. 

Tips inför verkstadsbesöket

För oss är det viktigt att vi levererar ett gott utfört arbete - därför vill vi gärna ha en dialog med dig som lämnat bilen till oss för service och reparation. Nedan har vi listat några saker som du gärna kan tänka på före och under verkstadsbesöket. Detta för att vi tillsammans ska säkerställa att förväntningarna ska bli utförda på allra bästa sätt. 

  • Lämna kontaktuppgifter så att vi kan nå dig.
  • Lämna serviceboken så att vi kan stämpla i den.
  • Be oss förklara vad vi har gjort så att du kan förstå fakturan.
  • Rådfråga om vad du ska använda för motorolja m.m.
  • Har du en äldre bil så kan vi ge tips om vad som är det bästa för dig och din plånbok.